Prima Pagina    CV Presedinte    Componenta    Statutul PIMM    Proiecte    Parteneri    Contact
 

PROFIL

Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (P.I.M.M.) Galaţi – Organizaţie patronală neguvernamentală, nonprofit având reprezentativitate judeţeană, cu personalitate juridică, independentă şi apolitică. Are caracter de organizaţie patronală de utilitate publică în România. Membrii fondatori sunt I.M.M.-uri gălăţene şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R.).

MISIUNE

Promovarea şi apărarea intereselor economice, de producţie, comerciale, financiare, juridice şi de orice natură ale întreprinderilor private mici şi mijlocii din judeţul Galaţi în raporturile acestora cu organele puterii şi administraţiei locale, precum şi în relaţiile sale cu alte organe şi organisme naţionale şi internaţionale.

CUM suntem organizaţi

Consiliul Director

Membrii organizaţiei sunt firme private mici şi mijlocii. Firmele membre acoperă toate domeniile de activitate economică : industrie, construcţii, producţie, comerţ şi servicii. Conducerea activităţii este asigurată de un Consiliu Director format din reprezentanţi a 15 I.M.M.-uri locale.

REPREZENTARE

La nivelul judeţului Galaţi, P.I.M.M. Galaţi este reprezentat în Comisia de Dialog Social din cadrul Prefecturii, Consiliul Consultativ al A.J.O.F.M., Colegiul de Conducere al C.C.I.A., Comitetul de Coordonare al Planului Local pentru Mediu din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi, Comitetul Local de Dezvoltare al Inspectoratului Şcolar Judeţean, Comisia Judeţeană pentru Protecţia Consumatorului, Comisia Judeţeană pentru Coeziune Socială, Comisia Judeţeană pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, Consiliile Consultative ale unităţilor spitaliceşti din judeţul Galaţi. P.I.M.M. Galaţi este membru fondator în Asociaţia Producătorilor de Soft Galaţi (A.P.S.) .

PARTENERI la nivel local
:

 • Prefectura Judeţului Galaţi

 • Consiliul Judeţului Galaţi

 • Consiliul Municipiului Galaţi

 • Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare Profesională Galaţi

 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Galaţi

 • Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi

 • Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

 • Universitatea „Danubius” Galaţi

 • Banca Comercială Romană

 • Banca Romană pentru Dezvoltare GSG

 • Banca Românească

 • CEC Bank

 • Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri – Filiala Focşani

 • Banca Transilvania

 • Uniunea Judeţeană a C.N.S.L.R. „Frăţia”

Principalele activităţi ale organizaţiei:

 • Intervenţii la organele puterii şi administraţiei locale privind participarea reprezentanţilor organizaţiilor patronale ale întreprinderilor cu capital privat, la comisiile de interes local care se ocupă de problemele legate de activitatea societăţilor comerciale.

 • Conlucrarea cu sindicate, patronate, camere de comerţ şi alte organizaţii profesionale locale şi cu organe ale administraţiei locale în adoptarea soluţiilor ce prezintă interes pentru întreprinderile private.

 • Apărarea intereselor membrilor săi în relaţiile cu organele administraţiei locale şi cu sindicatele.

 • Acţionarea în toate domeniile pentru a crea un mediu favorizant înfiinţării, funcţionării, dezvoltării şi perfecţionării întreprinderilor mici şi mijlocii;

 • Acordarea de asistenţă întreprinderilor mici şi mijlocii din zonă în domeniile: economic, managerial, social, tehnic, financiar, educaţional şi juridic.

 • Acţionarea pentru respectarea legalităţii, eticii profesionale, precum şi a normelor privind concurenţa loială în activitatea economică şi în relaţiile dintre întreprinderile mici şi mijlocii, care să le asigure şanse de profit în condiţii egale.

 • Participarea activă pe plan local la dialogul social şi la punerea în valoare a experienţei, cunoştinţelor şi informaţiilor acumulate, care să faciliteze elaborarea deciziilor şi a actelor normative ce interesează activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii.

 • Conlucrarea cu organele administraţiei publice şi cu alte organisme în reglementarea impozitelor, taxelor, tarifelor şi a preţurilor produselor şi a altor asemenea activităţi ce privesc întreprinderile mici şi mijlocii.

 • Facilitarea, prin intermediul organizaţiilor specializate, a accesului membrilor la diverse programe de asistenţă financiară sau de altă natură pe plan local.