Prima Pagina    CV Presedinte    Componenta    Statutul PIMM    Proiecte    Parteneri    Contact

 

Nume:     
Prenume:
Data şi anul naşterii:
Naţionalitatea:

FILIMON
Marian
16 martie 1951
română

Educaţie:                                 Economist

Instituţia

ACADEMIA DE ŞTIINTE SOCIAL POLITICE ŞI ECONOMICE BUCUREŞTI

Data de la luna/anul
Data până la luna/anul

1982
1986

Calificare

Economist

Data de la luna / anul
Data până la luna/anul

1989

Calificare

Postuniversitar - Sociologie

Instituţia

UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAŢI

Data de la luna/anul
Data până la luna/anul

2004
2006

Masterand

Management în finanţe şi administraţie publică

Instituţia

AS ACADEMIA DE ADVOCACY

Data de la luna/anul
Data până la luna/anul

2012

Calificare

Specialist în „Dialog social şi Advocay”

Data de la luna/anul Data pâna la luna/anul

2013

Diploma obtinuta

Specialist in "Lobby"

Cunoştinţe lingvistice: (marcate de la 1 la 5 după gradul de cunoaştere)

Limbi cunoscute

citit

vorbit

scris

Engleză

2

2

2

Franceză

3

4

3

Membru în organizaţii profesionale:

 1. Din 1992 – membru în Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi
 2. 1995 – 1999 Secretar al Consiliului de Conducere al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) – Filiala Galaţi
 3. Din 1999 – Preşedinte Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi
 4. Din 1999 – membru al Colegiului Managerial al CNIPMMR
 5. Din 2000 – membru în Consiliul de Administraţie al Agenţiei de Ocupare şi Formare Profesională
 6. Din 2002 - 2006 – membru în Consiliul de Conducere al Casei de Cultură a Sindicatelor Galaţi
 7. Din 2004 – membru al Comitetului Director al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România
 8. Din 2006 – Preşedinte Federaţia Patronală a IMM Regiunea S-E
 9. Din 2006 – Vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România
 10. Din 2006 – Preşedinte Asociaţia de Prietenie Româno - Chineză
 11. Din 2008 – Arbitru – Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi
 12. Din 2008 – Reprezentant delegat al Primăriei Municipiului Galaţi pentru Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. Apă Canal S.A.

Alte cunoştinţe: operare PC (word, excel)

Poziţia actuală:

DIRECTOR

S.C. INTACT S.R.L.

Coordonator al activităţii firmei din 1991

Director General şi Preşedinte

PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII GALAŢI

1999 - prezent

 Calificări relevante:

 1. Experienţa profesională în cadrul companiilor private şi de stat
 2. Experienţa în organizarea şi supervizarea diferitelor activităţi atât în domeniul economic, administrativ şi sectorului ONG
 3. Buna cunoaştere a legislaţiei române şi a mediului de afaceri
 4. Capacităţi de analiză şi luarea deciziilor
 5. Participarea la peste 300 seminarii, simpozioane, traininguri, misiuni cu caracter economic, organizate atât în ţară cât şi în străinătate.
 6. Coordonatorul realizării cărţii “Istoria trudită a fabricilor uitate” (609 pag.)
 7. Coordonatorul realizării cărţii „Industriaşi şi comercianţi gălăţeni, harnici şi de temut – Mărci de fabrică şi comerţ (1890-1940)”

 

Experienţa specifică ţărilor din Uniunea Europeană

 1. Partener, ca reprezentant al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – filiala Galaţi, în proiectul Lleurescola Disemination – program Leonardo da Vinci – finanţat de Uniunea Europeană
 2. Partener, ca reprezentant al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – filiala Galaţi în proiectul Sole, program Leonardo da Vinci – finanţat de Uniunea Europeană
 3. Consultant managementul resurselor umane în cadrul proiectului CES-IMM, finanţat de Uniunea Europeană
 4. Membru în Secretariatul de Conducere pentru dezvoltare durabilă şi medie  în cadrul programului Agenda Locala 21 Galaţi – finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.
 5. Manager proiect «Centru de consultanţă pentru dezvoltarea resurselor umane şi testare profesională» – finanţat de U.E.
 6. Director Executiv - Program « Înlăturarea efectelor inundaţiilor din România », finanţat de Guvernul S.U.A. prin U.S.A.I.D.
 7. Responsabil promovare – Proiectul “Management performant în Mediul de afaceri gălăţean” – Program Phare CES 2005.
 8. Coordonator Program - proiectul “Centru Pilot Pentru Furnizarea De Servicii Electronice De Consultanţă, Marketing Şi Colaborare (On-Line Şi On-Site) Pentru Promovarea Cooperării Economice Transfrontaliere în zona Galaţi-Cahul” – Program Phare CES 2006
 9. Partener Proiect finanţat de Organizaţia Internaţională a Muncii cu privire la “Dreptul la libera iniţiativă”, Paris 2008
 10. Partener Proiect finanţat de Organizaţia Internaţională a Muncii cu privire la Programul de training: Scriere şi Implementare Proiecte Europene,                 26.10 - 30.10.2009, Sinaia
 11. Partener Grup de Lucru pentru Gestionarea Durabilă a Fondului Piscicol în Judeţul Galaţi, Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76”, din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit, 2010-2011
 12. Conducătorul Delegaţiei României la „Conferinţa Internaţională a Oraşelor Înfrăţite” - Shanghai, Republica Populară Chineză, 2010
 13. Coordonator local de proiect - proiectul „Piaţa muncii de la A la Z”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, 2011-2013
 14. Proiect „IMM-ul – Cheia succesului pentru tine şi pentru România”. Cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, Diplomă pentru absolvirea Cursurilor de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale cu modulele: juridic, financiar-contabil şi fiscal, managementul resurselor umane şi managementul calităţii, organizate”, 2012

 

12. Experienţa profesională

Data de la luna/anul

Data până la luna/anul

1971
1974

Loc de muncă

Şantierul Naval Galaţi

Poziţia

Laborant şi Dispecer

Data de la luna/anul

Data până la luna/anul

1974
1982

Poziţia

Angajat Organizaţia de Tineret a judeţului Galaţi

Data de la luna/anul

Data până la luna/anul

1986
1988

Loc de muncă

Organizaţia judeţeană de partid

Poziţia

Coordonator Departament Investiţii în Agricultură

Data de la luna/anul

Data până la luna/anul

1988
1989                                  

Loc de muncă

Organizaţia judeţeană de partid

Poziţia

Coordonator investiţii în instituţiile din cultură şi învăţământ

Data de la luna/anul

Data până la luna/anul

1989
1991

Loc de muncă

Cooperaţia de Consum

Poziţia

Şef Birou Comercial

Data de la luna/anul

Data până la luna/anul

1991
prezent

Loc de muncă

SC INTACT SRL

Poziţia

Director

Data de la luna/anul

Data până la luna/anul

2003
prezent

Loc de muncă

PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII GALAŢI

Poziţia

Director General

13.   Confirmarea competentei socio-profesionale:

  • Placheta omagială acordată pentru merite deosebite de către Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România
  • Diploma de Onoare a Radio Galaţi acordată pentru rezultatele şi dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din Galaţi
  • Titlul « Premiul Municipiului Galaţi » acordat de Consiliul Local Galaţi pentru contribuţia adusă la dezvoltarea economico-socială a municipiului Galaţi.
  • Premiul Express TV – « Gala între Oglinzi Paralele » pentru contribuţia adusă la îmbunătăţirea mediului de afaceri.
  • « Premiul de Excelenţă » acordat de Trustul de Presă « Ambasador » din Târgu Mureş
  • CECCAR Galaţi – Diplomă de merit
  • Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură – Premiu de excelenţă pentru deosebita contribuţie la dezvoltarea comunităţii de afaceri gălăţene.
  • Înscrierea biografiei în „Enciclopedia Personalităţilor din România” de la prestigioasa Editură Hübners Who is Who din Austria.
  • Premiul Special acordat de Partidul Naţional Liberal în cadrul Galei Premiilor Partidului Naţional Liberal.
  • Diplomă Specială pentru sprijinirea mediului de afaceri acordată de Cotidianul gălăţean „Viaţa liberă” în cadrul Galei speciale prin care a marcat împlinirea unui sfert de secol de la apariţia primei ediţii, în focul Revoluţiei române.

14.   Acţiuni întreprinse pentru sprijinirea dezvoltării economice şi sociale a judeţului Galaţi:

   - la invitaţia personală a fost adus la Galaţi ambasadorul Statelor Unite ale Americii
   - la invitaţia personală a fost adus la Galaţi ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii
   - la invitaţia personală a fost adus la Galaţi ambasadorul Regatului Norvegiei
   - la invitaţia personală a fost adus la Galaţi ambasadorul Chinei de două ori
   - invitat şi adus la Galaţi delegaţii din Germania, Franţa, Moldova, China, Japonia, Olanda ş.a.


Adeverinta CNSAS.