Prima Pagina    CV Presedinte    Componenta    Statutul PIMM    Proiecte    Parteneri    Contact
 


Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi
"Tradiţia, promotoarea pescuitului actual"
2014-2015
REALIZAT CU SPRIJINUL UNIUNII EUROPENE ŞI AL GUVERNULUI ROMÂNIEI

Proiectul „Tradiția, promotoarea pescuitului actual” este cofinanțat din Fondul European pentru Pescuit (FEP) prin Programul Operațional pentru Pescuit 2007-2013, în cadrul „Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei pescărești Prut-Dunăre din județul Galați”, Măsura 5 - „Îmbunătățirea capacității factorului uman de a susține dezvoltarea durabilă a zonei”, Operațiunea 5.3 - „Activități de promovare și conștientizare a specificului pescăresc local și îmbunătățire a imaginii produselor pescărești”, contract de finanțare nerambursabilă nr. 258/ 18 iulie 2014.

Valoarea totală a proiectului este de 290.955,85 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 268.030,00 lei. Perioada de implementare este de 12 luni de la data semnării contractului de finanţare.

Obiectivul general:
Promovarea şi conştientizarea de către comunitatea din Zona Pescărească Lunca Prutului – Dunărea Inferioară Mila 76, a tradiţiilor pescăreşti locale şi a importanţei valorizării resurselor piscicole de care dispune.

Obiectivele specifice

  1.  Îmbunătăţirea capacităţii factorului uman de a contribui la dezvoltarea socio-economică a zonei, prin revigorarea tradiţiei activităţilor cu specific pescăresc, respectiv realizarea unei lucrări de cercetare (carte) în domeniu pentru Zona Pescărească Lunca Prutului – Dunărea Inferioară Mila 76.
  2.  Implementarea unei campanii de informare şi promovare prin organizarea a 10 întâlniri, cu scopul promovării unei atitudini pozitive, flexibile şi deschise faţă de resursele şi activităţile cu specific piscicol din Zona Pescărească Lunca Prutului – Dunărea Inferioară Mila 76, aducându-se în prim plan tradiţia.

Rezultatele proiectului:
- Lucrarea de cercetare și documentare istorică cu privire la istoria și tradiția în domeniul pescuitului în ținutul Prut – Dunăre „Tradiția, promotoare a pescuitului gălățean” (tipărită în 500 de exemplare);

- Implementarea unei campanii de informare și promovare prin organizarea a 10 întâlniri, cu scopul promovării unei atitudini pozitive, flexibile şi deschise faţă de resursele şi activităţile cu specific piscicol în Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76 (peste 200 de persoane informate);


- Diverse materiale de promovare și informare.